Disclaimer

Website informatie
De website van Oogcentrum Eibergen bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan Oogcentrum Eibergen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Oogcentrum Eibergen, noch haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of nadeel op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site. De door Oogcentrum Eibergen verstrekte informatie is nadrukkelijk niet bedoeld als een individueel advies.

Deze website kan verbindingen (links) of verwijzingen naar andere sites bevatten. Oogcentrum Eibergen draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die andere websites en is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud van die websites. Elke verbinding naar een andere website wordt slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze site.

Informatie op deze website kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.

Overname van informatie
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Oogcentrum Eibergen, bij zijn leveranciers en partners. Overname van informatie van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding én met schriftelijke toestemming van Oogcentrum Eibergen.