Wachttijden Oogcentrum Eibergen

Het Oogcentrum Eibergen houdt u graag op de hoogte van de actuele toegangstijden, elke maand werken we de data bij.
De actuele wachttijden per 1 juli 2024:
Eerste polikliniekbezoek:
14 dagen
CBR-keuring:
30 dagen
Wachttijd behandeling:
Staaroperatie:
90 dagen
De wachttijden die wij voor de staaroperatie vermelden kan langer zijn dan vermeld omdat die mede afhankelijk is van mogelijk contactlensgebruik, de medische gesteldheid van uw ogen, uw medicatiegebruik en het type implantlens waarvoor u kiest.

Is er spoed?
Spoedbeoordelingen worden regelmatig gezien. Er zijn korte lijnen met de huisartsen in de regio. Uw huisarts kan voor u een afspraak voor een spoedbeoordeling bij ons maken.


Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg – NR/REG-1823a

Wachttijd polikliniek
Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister op het moment dat de patiënt de afspraak maakt.

Wachttijd behandeling
De wachttijd voor één behandeling is de tijd (in dagen) tussen het ordermoment en het uitvoeren van de behandeling, getypeerd door de kenmerkende zorgactiviteiten.

Artikel 5. Informatieplicht mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.