Oogheelkundige aandoeningen

Hier onder volgt een selectie van veel voorkomende aandoeningen, variërend  van eenvoudige bijziendheid tot bedreigende oogziekten. Wij hebben in deze geen volledigheid nagestreefd. Als u een oogheelkundige aandoening heeft die niet is vermeld in deze lijst, dan kunnen wij u tijdens het spreekuur daarover informeren.